NEWS

Looking Ahead


Our Annual Church Conference meeting with our District Superintendent Carlo Rapanut will be here at AUMC, Saturday, October 26, at 11 am.  Douglas will have its meeting at Douglas with Carlo later that day.  

Carlo would like to experience a joint worship service between AUMC and Douglas Community UMC and has requested that we worship together while he is here with us.   So, we will be worshiping together on October 27, Reformation Sunday, at 10am, AT DOUGLAS COMMUNITY UMC!!  Carlo will be our Preacher at this service.

Mark your calendar and share the word about this special joint service! A POTLUCK Lunch will follow the service in the Fellowship Hall at Douglas.Ang ating taunang pagpupulong ng Kumperensya ng Simbahan (Church Conference) kasama ang ating District Superintendent na si Carlo Rapanut ay magaganap dito sa AUMC, Sabado, Oktubre 26, 11:00 ng umaga. Magkakaroon din ng pagpupulong sa Douglas sa Douglas kasama si Carlo sa hapon ng araw na iyon. Nais ni Carlo na maranasan ang ating magkasanib na pagsamba sa pagitan ng AUMC at Douglas Community UMC at hiniling na sumamba tayo ng magkasama habang siya ay kasama natin. Kaya, sasamba tayo ng sama-sama sa Oktubre 27, Linggo ng Repormasyon, 10:00 ng umaga, SA DOUGLAS COMMUNITY UMC!! Si Carlo ang magiging ating Mangangaral sa serbisyong ito. Markahan ang inyong kalendaryo at ibahagi ang salita tungkol sa espesyal na pinagsamang serbisyo na ito! Isang POTLUCK Lunch ay magaganap pagkatapos serbisyo sa Fellowship Hall sa Douglas.

image26